Välkommen till vår nya webbutik

Du hittar den tidigare internetbutiken på adressen sol.varmeshop.se.
Tidigare beställningar kan hittas där. Nya beställningar kan inte längre genomföras där.

Alla produkter finns ännu inte tillgängliga i den nya internetbutiken men vi kompletterar den löpande.